بایگانی برچسب: تنها سفر کردن

چرا باید تنها نیز سفر کرد

سفر چه ارزشی دارد بدون آن کسی که در مواجهه با یک فضای مسحورکننده او را از ذوق به خود بفشارید، بدون آن عکس‌های دسته جمعی که ثابت می‌کنند چقدر جوانی ما زیباست، بدون آن مکالمات صادقانه‌ای که تنها پس از نیمه شب و زیر آسمان یک شهر دور ممکن می‌شوند، و بدون آن هجوم …